Browsing Tag

گوش درد چگونه است

گوش درد هنگام خمیازه کشیدن چگونه است

گوش درد یکی از مشکلاتی است که اگر به این مشکل بر خوردید باید سریع به پزشک مراجعه کنید احساس صدا در گوش یا درد در قسمت پرده گوش باعث کر شدن شما میشود ولی اگر هنگام خمیازه کشیدن گوش درد گرفتید و میخواهید بدانید چگونه اتفاق می افتد به مطلب…