Browsing Tag

کریسمس برای چه کسانی است

کریسمس و انواع برگذاری آن در کشور های مختلف جهان

کریسمس مانند عید نوروز ما ایرانیاست با این تفاوت که آنها در فصل زمستان و زمانی انجام میشود که اخرین روز پاییز ماست و جشن کریسمس در بین اروپاییان و آمریکاییها شروع میشود انواع برگذاری را در مطالب زیر گذاشته ایم کریسمس  به صورت سنتی روز…