Browsing Tag

چه کسی عاشق ماست

خواستگاری و راهای نابودی استرس

خواستگاری یکی از بهترین روزهای یک انسان است علاوه براینکه سنت پیامبر را رعایت کرده اند شناختی از یکدیگر هم دارند. خواستگاری  استرسهایی دارد و ما باید بدانیم آن مرد عاشق ما است یا فقط به او بگویند زن گرفته ای و این وسط تنها شما میسوزید…