Browsing Tag

مشکلات خانم های بارداری

زن حامله و آیا زن باردار می تواند مسافرت کند؟

مطالعات نشان می دهد، در صورتی که زن حامله بدون عارضه باشد، سفر کردن اثر مضری بر روی آن ندارد. اما مسافرت خانم های باردار با چه شرایطی باید باشد؟ اگر خانمی مشکل خاصی نداشته باشد و به شرط اینکه قبل از برنامه ریزی برای مسافرت معاینه شود و…