Browsing Tag

صورتت را با دست کثیف لمس نکنیم

قسمتهایی از بدن را نباید با دست کثیف لمس کرد

قسمتهایی از بدن هستند که نباید با دست کثیف آن را لمس کرد چرا که این موارد برای بدن بسیار حساس و اگر میکروب وارد انها شود باعث بروز مشکل میشود و یکی از این موارد چشمها هستند که باعث بروز التهاب،قرمزی، خارش، و همچنین آبریزی میکند.سایت یولایف…