Browsing Tag

جلوگیری از پرخوری

پرخوری و برای جلوگیری از زیاد خوردن غذا چه کنیم؟

اگر زیاد غذای میخورید و خیلی پرخوری می کنید باید دقیق برنامه ریزی کنید از برنامه های غذایی بلند مدت و اصولی استفاده کنید. اندازه غذایی را که می خورید کنترل کنید سال ها بود که از پرخوری رنج می بردم. منظورم از…