Browsing Tag

ثبت نکردن ازدواج

جرم ثبت نکردن ازدواج و چرا باید ثبت ازدواج کنیم؟

طبق قانون کشور ایران ازدواج دائم باید ثبت شود زیرا در صورت عدم ثبت جرم ثبت نکردن ازدواج می شود و مجازات هایی را در پی دارد. جرم ثبت نکردن ازدواج و مجازات آن طبق قانون در صورتی که ازدواج به ثبت نرسد زن مجازات نمی شود، بلکه مرد است که مرتکب…