Browsing Tag

تغذیه را کی باید زیاد کنیم

تغذیه و نقش آن در کمر درد و مفاصل

تغذیه بر همه چیز تاثیر دارد و کسانی که از تغذیه مفید صرف نظر میکنند کمر درد و حتی مفاصل انها مورد صدا و درد زیاد میشود لازم به ذکر است کسانی که فکر میکنند کمر درد ناشی از کار است اشتباه میکنند و فقط در صد کمی از آن به کار مربوط میشود…