Browsing Tag

اینترنت و نابودی فرزندمان

اینترنت را از دسترس کودکانمان دور نگه داریم

اینترنت یکی از عاملهایی است که کودک را به خود وابسته میکند و به زبان ساده آن را معتاد خود میکند و همیشه و همه جا باید او به اینترنت متصل باشد و این عمر باعث نابودی روح و همچنین جسم کودک میشود بهتر است والدین کودکان را از چندین جهت در مورد…