Browsing Tag

انرژی منفی

افراد منفی و نحوه برخورد با آن ها با منطق مخالف

برخورد با افراد منفی کمی سخت است زیرا ممکن است با حرکات و منطق مخالفی که دارند انرژی منفی به شما بدهند. نحوه برخورد با افراد منفی با طرز فکر مخالف افراد منفی همیشه ضد منطق هستند.  برخی از این افراد از تأثیر منفی که بر محیط اطراف خود…