Browsing Tag

استرس

افسردگی چه تاثیری در روابط زناشویی دارد؟

یولایف: در این پست مطالبی آماده شده است که با مطالعه آن خواهیم فهمید که افسردگی چه تاثیر سوئی در ارتباطات زناشویی دارد. لذا با رعایت نکات یاد شده میتوان از آثار منفی افسردگی دوری نمود. امروزه افسردگی یکی از بیماری های شایع در تمام جوامع…